Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace

 Integrovaný záchranný systém

je koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.


Základní složky IZS jsou :

    * Hasičský záchranný sbor České republiky,

    * jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje,

    * zdravotnická záchranná služba,

    * Policie České republiky

 

Při zjištění jakékoli mimořádné události neprodleně volejte dispečink IZS - linka 112

 nebo přímo dle druhu události :

 Hasičský záchranný sbor (požár, chemická nebo průmyslová havárie...) : linka 150

Zdravotnická záchranná služba (stavy ohrožující život...) : linka 155

Policie ČR (dopravní nehody, trestné činy...) : linka 158


 Při ohlašování mimořádné události stručně oznamte:

    *  co se stalo (popis události),

    *  kde se to stalo (adresa či orientační body místa)

    *  kdy se to stalo,

    *  své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.

Po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.

 

Při ohrožení mimořádnou situací:

    *  nepanikařte, nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy,

    *  nepodceňujte ani nepřeceňujte vzniklou situaci,

    *  snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasové vozy…),

    *  po získání ověřených informací varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí,

    *  netelefonujte zbytečně, telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena,

    *  pomáhejte sousedům, zejména starým a nemocným lidem,

    *  respektujte pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

 

 

Druhy sirén

 

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

http://www.youtube.com/watch?v=-J_IY9RHDqQ

Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.

Zkouška sirén

Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

http://www.youtube.com/watch?v=6qqMr0J4IVc

Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct hodin.

Požární poplach

Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty.

http://www.youtube.com/watch?v=aIuPIj57GME